header visie

Het plan is de baas

Ondernemers zijn doeners. Dat is hun kracht én hun zwakte. Wie 'doet' zonder visie of plan, wordt al gauw het slachtoffer van de waan van de dag. Geen ondernemings- en/of marketing & communicatieplan? Het onvermijdelijke gevolg is inconsistente communicatie. Zie de talloze uitingen waarbij het ontbreekt aan functionaliteit of duidelijke boodschap.

Onderscheidend

Het succes van uw bedrijf staat of valt met samenhangende, onderscheidende communicatie, of het nu gaat om (potentiële) klanten, beïnvloeders, instanties, leveranciers, belangengroepen, concurrenten of uw personeel. Succesvolle bedrijven kennen het krachtenveld waarin ze opereren, en verwerken die kennis in hun plannen. Ze kennen bovendien het media-aanbod en halen eruit wat erin zit.

Aanvalsplan

Hoe staat het met úw onderneming? Is uw interne of externe marketingcommunicatie voor verbetering vatbaar? Bent u aan een nieuwe bedrijfsbrochure of website toe? Ontbreekt het uw communicatie aan synergie? Wilt u een marketingplan opstellen of uitbouwen? Aarzelt u welke media u moet inzetten voor uw producten en doelgroepen?

Drievis hélpt

Drievis helpt u graag met deze en dergelijke vragen. Met heldere adviezen vanuit een nuchtere filosofie. Met eenduidige actiepunten en een duidelijk aanvalsplan. Wij begeleiden al uw projecten van start tot finish, op uren- of projectbasis. Alles controleerbaar vastgelegd in een projectofferte en een plan van aanpak. Dat scheelt u financiële verrassingen achteraf.

Het resultaat telt

Voor ons is het vanzelfsprekend dat het gaat om úw resultaat. Welke stappen wij nemen om dat te bereiken, bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek.